Akad. mal. Eva Hašková

GRAFIKA

CZ-252 31 Všenory
Květoslava Mašity 320
Czech Republic, tel.: 257712082
EXLIBRIS 1972-2004
EXLIBRIS  2005-2010

EXLIBRIS  2011-2014
EXLIBRIS 2015-2020

GRAFICKÉ LISTY
POŠTOVNÍ ZNÁMKY

BANKOVKY
cech
ang
nem

mail
Eva Hašková absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v roce 1974 (Prof. Z. Sklenář). Po absolutoriu se věnovala knižní ilustraci, v průběhu let převládla tvorba volné grafiky, které se v posledních letech výhradně věnuje. Užívá techniku z hloubky, různě kombinovaný barevný lept s akvatintou. Měla víc jak 50 samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastňuje se významných kolektivních výstav domácích i cizích. V soutěži "Nejkrásnější kniha roku" získala několikrát ocenění, včetně Ceny Arna Sáňky a Ceny ministerstva kultury ČR. Na IX. Bienále Brno dostala Cenu nakladatelství Vyšehrad a IBA Lipsko uznání za volné grafiky na literární téma. V roce 1996, 1999 a 2002 obdržela Cenu na VIII. a IX. Trienále českého Ex libris v Chrudimi. Spolu s Karlem Zemanem dostala Cenu na pražské přehlídce exlibris Praha 2000. V roce 2018 vyhrála veřejnou soutěž ČNB na pamětní stokorunovou bankovku vzor 2019. Je členkou SČUG Hollar.